முடிந்தது தீபாவளி..!

ஒரு மணி தாண்டியாகிவிட்டது!

மதிய உணவு வேலைகள் முடிந்துவிட்டன!

வெடித்த வெடி சப்தங்கள் கொஞ்ம் கொஞ்சமாக குறையத்தொடங்கிவிட்டன!

காலையிலிருந்து பார்த்த காட்சிகளே திரும்ப திரும்ப ஒலி(ளி)க்க தொடங்கிவிட்டன!

உற்சாகமாக உறவுகளுடன் இருந்த காலம் கழிந்துவிட்டது!

உறவுகள் பிரிவில் நெஞ்சம் கனக்கிறது..!

உறவாடியவர்கள் நேரங்கள் நெருங்க கண்டு, வாடி கொண்டிருக்கின்றனர்!

எல்லாம் சில காலத்திற்கான அர்த்தம் அறியத்தொடங்கிகொண்டிருக்கிறது...!

உலகம் புரியத்தொடங்குகிறது

இருப்பது சில மணி நேரங்களாகினும், உறவுகளை உள்ளத்துக்குள் வைப்போம் !

உதயமாகும் நாட்களில் உற்சாகத்தோடு செல்வோம் - வெல்வோம்!
(இது புடிக்கலைன்னா.! புடிக்கலன்னு சொல்லுங்க! அத விட்டுட்டு இப்படி முறைச்சு பார்த்தா.....??)

0 பேர் கமெண்டிட்டாங்க: