ஸ்ரேயா கோசல் ஸ்பெஷல் - 2

பல பகுதிகளிலிருந்தும் வந்த எதிர்ப்பினைத்தொடர்ந்து, (ஏன் போட்டோ இல்லை? ஏன் போட்டோ இல்லை? )

இதோ உங்களுக்காக ஸ்ரேயா கோசலே மேடையில் தோன்றி பாடும் .....!

மன்றத்தில் இணைய...!

தொடர்புக்கு,

தள - குசும்பன்

மெயின் ஆபிஸ் - அமீரகம்.

ஸ்ரேயா கோசல் நற்பணி மன்றம் - கத்தார் கிளை

0 பேர் கமெண்டிட்டாங்க: