வேட்டையன் @ கலைஞர்

சந்திரமுகியின் 804 வது நாள் வெற்றி விழா கலைஞர் டிவியில் ஒளிபரப்பானது!
கலைஞர் டிவி காண கிடைக்காதவர்களுக்காக வேண்டி எடுத்தது, ரஜினி ரசிகர்கள் இணையத்திலிருந்து....!

நன்றி!

கலைஞர் டிவி

ரஜினிஃபேன்ஸ்.காம்

0 பேர் கமெண்டிட்டாங்க: