சிவாஜி 100

சிவாஜி வெளியாகி நூறு நாட்களை கடந்து செல்ல இருக்கும் நிலையில்,பலர் படத்தை, பல தடவைகள் பார்த்திருக்ககூடும்!
பார்க்கவே கூடாது! என்று தீர்மானித்திருக்கும் சிலருக்காக, வேண்டி (அதாவதுங்க தமிழ் படங்களை பார்க்கமாட்டாங்க,. ஆனா தமிழ்மணத்தை விட்டு நகர மாட்டாங்க அந்த மாதிரியான ஆளுங்களுக்காக இந்த சிவாஜி பட சீன்.,
பார்த்துட்டு நல்லாயிருந்தா, நல்லா சப்தமா சிரிங்க...! யாரும் பார்க்கமாட்டங்க! உங்க ‘கொள்கைக்கும்’ ஒண்ணும் பங்கம் வராது!?
தமிழ்

தெலுங்கு
0 பேர் கமெண்டிட்டாங்க: