தை - முகம்தை முகம் மலரும் இந்நன்னாளில்
உறவுகளுக்கும் நட்புகளுக்கும் என் இனிய பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துகள்!