அடப்பாவிகளா.!

அடப்பாவிகளா.! நீங்க பேரு வாங்கறத்துக்காக இப்படி நாட்டோட பேர நாறடிச்சிட்டிங்களே!