9ம் பின்னே பெனசிரும்!


வழக்கம்போலவே பெனசிர் இறந்ததை வித்தியாசமான கோணத்தில் ஆராய்ந்து அந்த ரிசல்ட்களையும் ரீலிஸ் பண்ணிட்டாங்க!

பெனசிர் பிறந்த வருடம் 1953 கூட்டுனா, 1+9+5+3 =1+8= 9 வருதா?

பெனசிர் இறந்த வருடம் 2007 கூட்டுனா, 2+0+0+7=9 வருது

பெனசிர் மணம் புரிந்த நாள்: டிசம்பர் 18 - கூட்டி பார்த்தா 9 வரும்

பெனசிர் பாகிஸ்தானிலிருந்து கட்டாயமாக வெளியேற்றப்பட்ட ஆண்டு 1998 கூட்டுனா, 1+9+9+8 =9 வந்துடுச்சி!

பெனசிரின் வாழ்க்கை காலம் 1953 லிருந்து 2007 வரையில் 54 வருடங்கள் கூட்டுனா இதுலயும் 9

பெனசிரை கொல்ல நடந்த முயற்சி 18 அக்டோபர் இதுலயும் 9 வந்துடுச்சு

இரண்டாவதாக நடந்த கொலை முயற்சி 27 டிசம்பர் கடைசியா இதுலயும் 9 வந்து

பெனசிரை பழிவாங்கி சென்றது :(

(இதெல்லாம் இங்கிருந்து சுட்டு போட்டதுதான்)

0 பேர் கமெண்டிட்டாங்க: