12.12.07ல் - ஒரு நாளும் உனை மறவாத... !

1 பேர் கமெண்டிட்டாங்க:

said...

அருமையான பாடல் தெரிவு.

என் மனதை படித்து கவிஞர் கவிதை எழுதினாரோ என்று வியந்திருக்கிறேன்.

ஜானகி அவர்கள் உருகி பாடியிருப்பார்கள்.