ஏர்டெல்லும் விஷயங்கள்.!

இசை ஒன்றாக இருந்தாலும்,

சொல்லும் விஷயங்களோ பல....!


0 பேர் கமெண்டிட்டாங்க: