இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கு..!முதலீட்டாளார்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் பொருட்டு, முதலீடுகள் சம்பந்தமான விவரங்களை அறிந்துகொள்ளவும் , முதலீடு சம்பந்தமான சந்தேகங்களுக்கு விளக்கமளிக்கும் வகையிலும் பிரத்யோகமான ஒரு இணையத்தளத்தினை நமது இந்திய அரசு உருவாக்கியுள்ளது!

Investor Education and Protection Fund

முதலீட்டாளார்களுக்கு தேவையான உதவிகளை அளிக்கும் அனைத்து தகவல்களும்,பாதுகாப்பான முதலீடு பற்றிய விளக்கங்களும் இதில் இடம் பெற்றுள்ளன!

தனியார் நிறுவனங்களின் இணையங்களில் பெரும்பாலும் அதிக விபரங்களை அனுமதிக்கமாட்டார்கள், ஆனால் இந்த இணையத்தளம் முதலீட்டாளர்கள் தங்களுக்கு தேவையான A – Z தகவல்கள் அனைத்தையும் இங்கிருந்து பெற்றுக்கொள்ளமுடியும்!

இந்த செப்டம்பர் மாதம் முதலீட்டாளர்கள் விழிப்புணர்வு மாதமாக கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது!

0 பேர் கமெண்டிட்டாங்க: